Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Informacja o uroczystym Zgromadzeniu Kuratorów zawodowych okręgu ostrołęckiego

Karty podstawowe

W dniu 7 czerwca 2019 r. w Ośrodku szkoleniowym „Rzemieślnik” w Broku odbyło się uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów zawodowych okręgu Sądu Okręgowego w Ostrołęce z okazji jubileuszu 100-lecia kurateli sądowej w Polsce.  
W uroczystości wzięli udział Kuratorzy zawodowi okręgu ostrołęckiego oraz Pan Tomasz Sagała Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Pani Danuta Kwiatkowska Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Zgromadzenie otworzył Kurator Okręgowy Wojciech Żywiec, który w swoim wystąpieniu przedstawił aktualnie najważniejsze informacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu ostrołęckim i w kraju. Następnie Pani Kurator Małgorzata Lusa-Rzeska z Sądu Rejonowego w Pułtusku w interesujący sposób przekazała zebranym rys historyczny organizacji służby kuratorskiej w Polsce w latach 1919 – 2019 ; ilustrując przedstawianą chronologię zdarzeń  ciekawymi archiwalnymi zdjęciami dokumentującymi pracę kuratorów sądowych w minionych dziesięcioleciach. Kolejnym prelegentem był Pan Kurator Sebastian Kaliszewski Delegat okręgu do Krajowej Rady Kuratorów, który przekazał  krótkie sprawozdanie  z najważniejszych prac i wystąpień KRK w ostatnim roku.
Następnie zabrał głos Pan Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce; w swoim wystąpieniu podziękował Kuratorom zawodowym okręgu ostrołęckiego za zaangażowanie i trud w codziennym wykonywaniu powierzonych zadań kuratorskich. Dziękując za wkład we właściwe, profesjonalne i skuteczne funkcjonowanie kurateli sądowej w okręgu ostrołęckim  życzył Kuratorom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji i sukcesów w dalszej pracy. 
Kolejnym miłym momentem uroczystości było przekazanie przez Pana Prezesa  MEDALU pamiątkowego brązowego Lex Veritas Iustitia  przyznanego przez Ministra Sprawiedliwości  dla Pani Teresy Aranowskiej Kuratora specjalisty z Sądu Rejonowego w Wyszkowie, która z końcem lipca br. odchodzi na emeryturę.
Następnie 18 Kuratorów zawodowych z różnych sądów naszego okręgu otrzymało od Pana Prezesa i Kuratora Okręgowego  DYPLOMY UZNANIA w podziękowaniu za wieloletni trud i zaangażowanie w skuteczne i profesjonalne funkcjonowanie kurateli sądowej w okręgu ostrołęckim.
Wszyscy uczestnicy zgromadzenia otrzymali drobne upominki – długopisy i smycze do kluczy z logo 100-lecia kuratorskiej służby sądowej i Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
Po zakończeniu uroczystego Zgromadzenia uczestnicy spotkali się na obiedzie, którego końcowym akcentem był wyśmienity okolicznościowy tort.  
Kurator Okręgowy
Sądu Okręgowego w Ostrołęce
Wojciech Żywiec

 

Galeria: