Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komunikat Rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 30 sierpnia 2019 roku

Odnosząc się do treści artykułu pod tytułem „Tajna Komórka w resorcie Ziobry” zawartego w wydaniu Gazety Wyborczej z 29 sierpnia 2019 roku, w zakresie, w jakim przytoczono, mającą się odbyć rozmowę osób z tzw. grupy „Kasta”, a dotyczącą możliwości przyspieszenia rozpoznania jednej ze spraw toczących się w sądzie w Ostrołęce, informuję, że przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce nie była prowadzona sprawa z udziałem osób, których nazwiska pojawiają się w powyższej publikacji.

Wskazać należy, że z artykułu nie wynika jakiej sprawy rozmowa miała dotyczyć, w jakim sądzie miała się toczyć, kto miałby być stroną sprawy i czy rzeczywiście nastąpiła jakakolwiek próba „przyspieszenia rozpoznania sprawy” ze strony członków tzw. grupy „Kasta” czy też ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprawy w Sądzie Okręgowym rozpoznawane są zgodnie z kolejnością wpływu i zasadami wynikającymi z regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Stanowczo więc zaprzeczamy, by ze strony wymienionych w artykule osób doszło w ogóle do jakichkolwiek działań w tym kierunku. Żaden z prezesów sądu oraz przewodniczących wydziałów, którzy są odpowiedzialni za organizację i terminowość postępowań sądowych nie spotkał się z taką sytuacją. Prosimy więc, by nasz Sąd nie był łączony z ujawnioną przez media działalnością grupy sędziów, pozostających w zależnościach służbowych bądź towarzyskich  z Ministerstwem Sprawiedliwości. 

 

 Marcin Korajczyk
Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Ostrołęce