Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Nowy Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Karty podstawowe

28 października 2019 r. pan sędzia Tomasz Sagała zakończył sześcioletnią kadencję Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Z dniem 29 października 2019 r. na nową kadencję Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce Minister Sprawiedliwości powołał pana sędziego Tomasza Deptułę. 

Nowy Prezes ma 43 lata. Orzeka w Wydziale I Cywilnym Sądu Okręgowego w Ostrołęce od roku 2011. Uprzednio orzekał w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku pełniąc funkcję Wiceprezesa i Przewodniczącego Wydziału Cywilnego tego Sądu. W ostatnim okresie pełnił funkcję wizytatora w sprawach cywilnych i egzekucyjnych w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce oraz członka komisji egzaminacyjnej powoływanej przez Ministra Sprawiedliwości do spraw przeprowadzania egzaminów komorniczych dla apelacji białostockiej i gdańskiej.  Jest obecnie Komisarzem Wyborczym w Ostrołęce I. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń zawodowych oraz studia podyplomowe w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego i handlowego oraz psychologii. Ma jedno dziecko, dziesięcioletnią córkę.