Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Podziękowanie

Karty podstawowe

W imieniu Sądu Okręgowego w Ostrołęce, w związku z upływem kadencji, składam Panu Tomaszowi Sagale, Sędziemu Sądu Okręgowego w Ostrołęce, podziękowanie za sześcioletni wysiłek, szczególne osobiste zaangażowanie wykazane przy wykonywaniu funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

W okresie tym, obejmującym wprowadzenie wielu ważnych zmian funkcjonalnych w wymiarze sprawiedliwości, w tym w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, Pan Sędzia dał się poznać, jako osoba o ponadprzeciętnych zdolnościach analitycznych, umiejętności poszukiwania konstruktywnych rozwiązań ustrojowych i organizacyjnych, zdeterminowana w dążeniu do ulepszenia tych wszystkich sfer działalności Sądu Okręgowego w Ostrołęce, które zostały powierzone jego władzy.

Życzymy Panu Sędziemu dalszych sukcesów w pracy w wymiarze sprawiedliwości.

Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Tomasz Deptuła