Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanaego z miejsca pobytu Zbigniewa Oleś

Sygn. akt I C 1131/17
ZARZĄDZENIE
Dnia 7 listopada  2018 r.
Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Grzegorz Zabielski
po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa PLUS Banku S.A. z siedzibą w Warszawie
przeciwko Zbigniewowi Oleś
o zapłatę
zarządza:
na podstawie art. 144 k.p.c.
1. dla pozwanego Zbigniewa Oleś, syna Józefa i Krystyny z d. Sobolewska, ostatnio zamieszkałego pod adresem: ul. Opoczyńska 43, lok. Nr 1, 26-600 Radom, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie adw. Lecha Czarneckiego, prowadzącego indywidualną kancelarię pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Lech Czarnecki, ul. Wiktora Gomulickiego 31, 07-410 Ostrołęka;
2. zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, lokalu Urzędu Miejskiego w Radomiu, jak również w „Tygodniku Radomskim”, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono,  
3. uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1. miesiąca od daty dokonania ogłoszenia obwieszczeń