Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wł. Grzybickiego

Sygn. akt I C 1178/19

ZARZĄDZENIE

2  marca  2020 r.

Przewodniczący składu orzekającego w I Wydziale Cywilnym w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce: Sędzia (del.) Marcin Korajczyk
po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2020  r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Krystyny Grażyny Grzybickiej 
przeciwko Włodzimierzowi Grzybickiemu 
o rozwód  

zarządza

na podstawie art. 144 k.p.c.
1)     ustanowienie dla pozwanego Włodzimierza Grzybickiego syna Stanisława Ryszarda i Janiny Stanisławy z domu Kulikowska, ostatnio zamieszkującego pod adresem ul. Ostrołęcka 39 07-402 Białobiel, przebywającego prawdopodobnie za granicą (Stany Zjednoczone), którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Andrzeja Grzybickiego – brata pozwanego  zamieszkałego  ul. Goworowska  16/1  07-410 Ostrołęka;
2)     zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Gminy Lelis  z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3)     uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.