Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Janusza Bogdańskiego i Wioletty Bogdańskiej

Sygn. akt I C 832/18
ZARZĄDZENIE
Dnia 7 grudnia 2018 r.
Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Marta Truszkowska
po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia  2018r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 
przeciwko Januszowi Bogdańskiemu, Wiolettcie Bogdańskiej
o zapłatę
zarządza:
na podstawie art. 144 k.p.c.
1. ustanowić dla pozwanych Janusza Bogdańskiego syna Jerzego Bogdańskiego i Jadwigi Bogdańskiej z domu Orłowskiej oraz  Wioletty Bogdańskiej córki Zdzisława Majewskiego i Teresy Majewskiej z domu Dumalewskiej ostatnio zamieszkałych w Ostrołęce przy ul. Bohaterów Warszawy 35/10, 07-410 Ostrołęka, których aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Doroty Jasińskiej – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2. zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Ostrołęce z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.