Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla pozwanych W. Wieczorek i K. Wieczorek

Sygn. akt I C 289/19

ZARZĄDZENIE

Dnia 17 czerwca 2019 r.

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce  Grażyna Szymańska-Pasek po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2019 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie
przeciwko Wojciechowi Wieczorkowi i Katarzynie Wieczorek  
o zapłatę 

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

dla pozwanych: Katarzyny Wieczorek z domu  Dobek PESEL 76112105504, córki Waldemara i Zofii, ostatnio zamieszkałej pod adresem: ul. Wiosenna 3/9 05-091 Ząbki oraz Wojciecha Wieczorek  PESEL 72042016855 syna  Jana i Zofii ostatnio zamieszkałego pod adresem: ul. Wiosenna 3/9 05-091 Ząbki, których aktualne miejsca pobytu nie jest znane ustanowić kuratora w osobie adwokata Małgorzaty Małkowskiej, prowadzącej indywidualną kancelarię pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Małkowska, ul. Mazowiecka 4, 07-410 Ostrołęka .