Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Podstawa prawna, organizacja i przedmiot działalności

Karty podstawowe

Status prawny
Sąd Okręgowy w Ostrołęce jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.
Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizacja jednostki
Organizację i porządek funkcjonowania sądów powszechnych regulują:

  • Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Przedmiot działalności
Sąd Okręgowy w Ostrołęce sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.