Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Portal Informacyjny

Karty podstawowe

Internetowy Portal Informacyjny (zwany potocznie Portalem Informacyjnym) jest serwisem, celem którego jest usprawnienie użytkownikom dostępu do spraw rozpoznawanych przez sądy powszechne, a w szczególności stronom postępowania, ich pełnomocnikom, sędziom, prokuratorom, czy też podmiotom publicznym, rozumianych jako informacje o stanie spraw, o czynnościach podejmowanych w sprawach oraz o treści dokumentów wytworzonych przez te sądy na podstawie przepisów.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja tożsamości użytkownika polega na potwierdzeniu zgodności danych użytkownika z danymi wskazanymi we wniosku złożonym w Portalu Informacyjnym. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta, którą dokonuje pracownik Punktu Informacyjnego/Biura Obsługi Interesanta sądu bezpośrednio po zakończonej weryfikacji tożsamości użytkownika, bądź Portal po potwierdzeniu zgodności danych przez Profil Zaufany. 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem :

https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego szczegółowo określa Regulamin Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej.