Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2017-11-20 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Ua 6/17 1 ul. Kościuszki 28 wyrok bez możliwości kasacji Czynna
2017-11-20 10:00 I Wydział Cywilny I C 1255/14 VIII Gomulickiego 5 zdjęto z wokandy Czynna
2017-11-20 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Pa 38/17 1 ul. Kościuszki 28 wyrok z możliwością kasacji Czynna
2017-11-20 10:25 II Wydział Karny II K 74/10 III Gomulickiego 5 odroczono Czynna
2017-11-20 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Pa 40/17 1 ul. Kościuszki 28 wyrok z możliwością kasacji Czynna
2017-11-20 10:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Pa 37/17 1 ul. Kościuszki 28 wyrok z możliwością kasacji Czynna
2017-11-20 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Pa 39/17 1 ul. Kościuszki 28 wyrok bez możliwości kasacji Czynna
2017-11-20 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Pa 24/17 1 ul. Kościuszki 28 wyrok bez możliwości kasacji Czynna
2017-11-20 12:00 I Wydział Cywilny I C 354/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-20 12:59 I Wydział Cywilny I C 512/15 VI Gomulickiego 5 otwarto na nowo Czynna
2017-11-21 09:00 I Wydział Cywilny I C 188/17 IV Gomulickiego 5 zmiana terminu Czynna
2017-11-21 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III P 4/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-21 10:00 I Wydział Cywilny I C 81/15 VI Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-21 10:00 I Wydział Cywilny I C 507/17 VII Gomulickiego 5 zmiana terminu Czynna
2017-11-21 10:30 I Wydział Cywilny I C 499/17 IV Gomulickiego 5 zmiana terminu Czynna
2017-11-21 11:00 I Wydział Cywilny I C 19/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-21 12:00 I Wydział Cywilny I C 1299/16 VI Gomulickiego 5 odwołano termin Zdjęta z wokandy
2017-11-21 13:00 I Wydział Cywilny I C 1222/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-21 13:00 I Wydział Cywilny I C 1166/15 VII Gomulickiego 5 zmiana terminu Czynna
2017-11-21 13:00 I Wydział Cywilny I C 394/17 IV Gomulickiego 5 zmiana terminu Czynna
2017-11-21 14:00 I Wydział Cywilny I C 663/15 VI Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-21 14:45 I Wydział Cywilny I C 851/16 IV Gomulickiego 5 zmiana terminu Czynna
2017-11-22 09:00 I Wydział Cywilny I C 1013/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-22 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 767/16 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-22 09:30 I Wydział Cywilny I C 354/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-22 09:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 521/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-22 10:00 I Wydział Cywilny I C 1002/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-22 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III P 7/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-22 11:00 I Wydział Cywilny I C 1022/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-22 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 541/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-22 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 716/16 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-22 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 477/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-22 12:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 502/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-22 12:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 727/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-22 13:00 I Wydział Cywilny I C 1014/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-22 13:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 706/16 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-23 09:30 I Wydział Cywilny I C 59/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-23 11:00 I Wydział Cywilny I C 657/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-23 14:00 I Wydział Cywilny I C 569/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-23 14:35 I Wydział Cywilny I C 843/17 IV Gomulickiego 5 odwołano termin Zdjęta z wokandy
2017-11-24 09:00 I Wydział Cywilny I C 959/17 IV Gomulickiego 5 zmiana terminu Czynna
2017-11-24 10:15 I Wydział Cywilny I C 748/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-24 11:00 I Wydział Cywilny I C 780/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-24 11:00 I Wydział Cywilny I Ns 23/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-24 11:20 I Wydział Cywilny I Ns 11/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-24 11:45 I Wydział Cywilny I C 811/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-24 12:00 I Wydział Cywilny I Ns 45/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-24 12:20 I Wydział Cywilny I Ns 3/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-24 13:00 I Wydział Cywilny I C 967/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-24 13:00 I Wydział Cywilny I Ns 55/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-24 14:00 I Wydział Cywilny I Ns 94/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-24 14:15 I Wydział Cywilny I C 975/17 IV Gomulickiego 5 odwołano termin Zdjęta z wokandy
2017-11-24 14:40 I Wydział Cywilny I Ns 77/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-27 09:30 I Wydział Cywilny I C 404/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-27 11:00 I Wydział Cywilny I C 847/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-27 12:30 I Wydział Cywilny I C 327/15 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-27 13:30 I Wydział Cywilny I C 1255/14 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-28 00:00 I Wydział Cywilny I C 605/17 IV Gomulickiego 5 zmiana terminu Czynna
2017-11-28 09:00 I Wydział Cywilny I C 316/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-28 09:00 I Wydział Cywilny I C 760/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-28 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III P 4/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-28 09:30 I Wydział Cywilny I C 703/17 V Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-28 10:00 I Wydział Cywilny I C 796/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-28 10:30 I Wydział Cywilny I C 626/17 IV Gomulickiego 5 zmiana terminu Czynna
2017-11-28 11:00 I Wydział Cywilny I C 803/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-28 11:45 I Wydział Cywilny I C 773/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-28 12:00 I Wydział Cywilny I C 726/17 IV Gomulickiego 5 zmiana terminu Czynna
2017-11-28 13:00 I Wydział Cywilny I C 962/16 VII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-28 13:00 I Wydział Cywilny I C 538/15 V Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-28 13:30 I Wydział Cywilny I C 709/17 IV Gomulickiego 5 zmiana terminu Czynna
2017-11-30 09:30 I Wydział Cywilny I C 335/16 V Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-30 10:00 I Wydział Cywilny I C 938/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-30 10:00 I Wydział Cywilny I C 667/17 V Gomulickiego 5 odwołano termin Zdjęta z wokandy
2017-11-30 11:00 I Wydział Cywilny I C 647/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-30 11:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 555/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-30 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 815/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-30 12:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 224/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-30 12:30 I Wydział Cywilny I C 736/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-11-30 12:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 896/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-30 13:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III U 904/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2017-11-30 14:00 I Wydział Cywilny I C 998/16 V Gomulickiego 5 Czynna
2017-12-04 09:00 I Wydział Cywilny I C 610/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-12-04 10:00 I Wydział Cywilny I C 763/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-12-04 12:00 I Wydział Cywilny I C 220/15 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2017-12-04 13:30 I Wydział Cywilny I C 716/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna