Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział / Przewodniczący / Sędziowie ławnicy Sygnatura Sala Uwagi
2019-08-19 09:42 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 418/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-19 09:45 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Kz 171/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-19 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II K 47/18 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-19 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 418/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-19 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 407/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-19 10:41 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 407/19 VIII Gomulickiego 5 Odroczona
2019-08-19 11:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 470/19 VIII Gomulickiego 5 Odroczona
2019-08-19 12:59 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 445/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-20 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 193/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-20 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 193/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-20 10:15 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 197/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-20 10:15 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 197/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-20 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 199/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-20 12:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 109/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-20 12:15 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 158/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-20 12:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 182/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-22 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 292/18 2 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2019-08-22 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 321/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-22 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
Sędziowie ławnicy: Mirosława Listwon, Beata Małgorzata Pieniążek
II K 78/18 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-22 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
Sędziowie ławnicy: Irena Kulesza, Urszula Grzyb
II K 18/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-22 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 516/18 2 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2019-08-22 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 375/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-22 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 168/19 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-22 10:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 309/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-22 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 501/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-22 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1124/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-22 12:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Kz 172/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-22 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 193/19 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-22 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1224/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-23 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 523/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-23 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 516/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-26 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 37/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-26 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 195/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-26 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 640/16 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-26 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 766/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-26 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 511/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 228/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 203/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Ka 228/19 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 10:10 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 231/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 10:10 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Ka 231/19 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 10:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kz 123/19 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 10:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 214/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 220/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kzw 168/19 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 10:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kzw 174/19 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 10:45 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kz 175/19 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 12:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 191/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 12:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 184/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-27 12:10 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 205/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-28 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II K 25/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-28 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II K 35/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-28 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
Sędziowie ławnicy: Małgorzata Garwarska-Piersa, Joanna Maria Małyszko
II K 64/18 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-28 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II K 46/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-28 10:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Kzw 172/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-28 10:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Kzw 171/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-28 11:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kzw 176/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-28 11:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kzw 177/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-28 11:50 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kzw 178/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-28 12:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kzw 161/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-29 09:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 929/15 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 923/15 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 09:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 942/15 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-29 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Zofia Mateusiak
I C 517/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-29 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Zofia Mateusiak
I C 517/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-29 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Zofia Mateusiak
I C 517/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-29 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
Sędziowie ławnicy: SSO Jerzy Pałka, Teresa Deptuła, Jadwiga Wagner, Gabriela Jadwiga Jechanowska
II K 26/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-29 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 891/15 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 913/15 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 941/15 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 10:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 911/15 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 917/15 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 1031/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 915/15 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 909/15 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 12:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II K 26/18 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-29 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 355/19 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-08-29 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 355/19 2 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2019-08-29 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Zofia Mateusiak
I C 228/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-29 14:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Zofia Mateusiak
I C 584/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-30 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Hanna Czaplicka, Tadeusz Florczyk
I C 888/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-30 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 667/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-30 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 710/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-09-02 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Agnieszka Wagner, Joanna Maria Małyszko
I C 744/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-09-02 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Agnieszka Wagner, Joanna Maria Małyszko
I C 198/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-09-02 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Agnieszka Wagner, Joanna Maria Małyszko
I C 996/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-09-03 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Marzena Zera, Roman Jakub Gawkowski, Zofia Mateusiak
I C 680/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-09-03 11:10 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Marzena Zera, Roman Jakub Gawkowski, Zofia Mateusiak
I C 666/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-09-03 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Marzena Zera, Roman Jakub Gawkowski, Zofia Mateusiak
I C 455/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-09-03 13:10 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Marzena Zera, Roman Jakub Gawkowski, Zofia Mateusiak
I C 1219/17 VII Gomulickiego 5 Czynna