Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział / Przewodniczący / Sędziowie ławnicy Sygnatura Sala Uwagi
2018-02-22 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Stanisław Brodacki, Agnieszka Kowalczyk
I C 11/17 VII Gomulickiego 5 Odroczona
2018-02-22 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I C 813/17 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Barbara Płodziszewska
I C 470/17 IV Gomulickiego 5 Odroczona
2018-02-22 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III P 13/16 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-02-22 09:32 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
I C 1240/17 VI Gomulickiego 5 Odroczona
2018-02-22 09:39 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Dorota Marzanna Kosek, Danuta Maria Tabaka
I C 976/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 09:50 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II K 9/18 II Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Marzena Płoska
I C 311/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Stanisław Brodacki, Agnieszka Kowalczyk
I C 1235/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Ka 536/17 III Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Ka 540/17 III Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 10:10 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Ka 561/17 III Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 10:10 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Ka 513/17 III Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 11/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-22 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Barbara Płodziszewska
I C 426/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Ka 564/17 III Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 10:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 922/17 1 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2018-02-22 10:57 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Dorota Marzanna Kosek, Danuta Maria Tabaka
I C 435/15 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I C 168/17 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 47/17 1 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2018-02-22 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Barbara Płodziszewska
I C 1144/17 IV Gomulickiego 5 Zdjęta z wokandy
2018-02-22 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Barbara Płodziszewska
I C 1199/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Stanisław Brodacki, Agnieszka Kowalczyk
I C 1241/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 11:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III P 5/17 1 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2018-02-22 12:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 497/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-22 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 832/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-22 12:43 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Dorota Marzanna Kosek, Danuta Maria Tabaka
I C 617/17 VIII Gomulickiego 5 Odroczona
2018-02-22 12:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Marzena Płoska
I C 199/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 12:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 390/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-22 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Barbara Płodziszewska
I C 525/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-22 13:08 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Dorota Marzanna Kosek, Danuta Maria Tabaka
I C 1252/17 VIII Gomulickiego 5 Odroczona
2018-02-22 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I C 795/17 V Gomulickiego 5 Zdjęta z wokandy
2018-02-22 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Marzena Płoska
I C 310/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-23 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 2/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-23 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 15/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-23 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 17/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-23 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 480/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-23 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 738/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-23 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 79/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-26 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski, Irena Barzał, Danuta Maria Tabaka
I C 841/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-26 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 704/16 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-26 10:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 1223/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-26 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski, Irena Barzał, Danuta Maria Tabaka
I C 683/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-26 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 1139/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-26 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski, Irena Barzał, Danuta Maria Tabaka
I C 52/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-26 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski, Irena Barzał, Danuta Maria Tabaka
I C 60/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-26 12:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 21/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-26 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski, Irena Barzał, Danuta Maria Tabaka
I C 923/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-26 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 1232/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-26 14:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 85/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 1217/17 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 1203/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 744/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-27 09:10 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 1036/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-27 09:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Barbara Rydzewska
I C 835/15 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 380/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 223/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-27 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 839/17 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Barbara Rydzewska
I C 460/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 788/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-27 10:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 563/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-27 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 1197/15 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 1156/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 843/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-27 11:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 18/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-27 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Barbara Rydzewska
I C 745/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 11:40 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 1035/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-27 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 507/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 1017/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-27 12:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 787/16 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-02-27 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 939/16 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Barbara Rydzewska
I C 497/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 1166/15 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-27 13:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Barbara Rydzewska
I C 814/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-28 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Urszula Milkiewicz
I C 848/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-28 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Marzena Zera, Joanna Mróz
I C 1098/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-28 10:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Marzena Zera, Joanna Mróz
I C 57/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-28 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Urszula Milkiewicz
I C 968/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-28 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Marzena Zera, Joanna Mróz
I C 719/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-28 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Urszula Milkiewicz
I C 329/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-28 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Marzena Zera, Joanna Mróz
I C 71/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-28 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Urszula Milkiewicz
I C 1149/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-02-28 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Urszula Milkiewicz
I C 743/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-01 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 880/14 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-01 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 816/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-01 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 909/16 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-01 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 909/16 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-01 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 514/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-01 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 274/15 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-01 12:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 351/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-01 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 133/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-02 08:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 1073/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-05 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 319/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-05 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III P 13/16 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-05 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 662/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-05 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 160/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-05 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 716/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-06 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 416/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-06 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 1299/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-06 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 1127/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-06 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 647/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-07 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Urszula Milkiewicz
I C 80/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-07 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 40/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-07 09:40 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 53/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-07 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Urszula Milkiewicz
I C 68/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-07 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 71/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-07 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 72/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-07 10:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 73/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-07 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Urszula Milkiewicz
I C 65/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-07 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 74/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-07 11:40 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 75/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-07 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Urszula Milkiewicz
I C 1117/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-07 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 81/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-07 12:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 209/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-07 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 520/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-07 12:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 48/16 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-03-08 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Stanisław Brodacki, Agnieszka Kowalczyk
I C 1290/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-08 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Rydzewska, Janina Pragacz
I C 88/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-08 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Stanisław Brodacki, Agnieszka Kowalczyk
I C 1190/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-08 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Rydzewska, Janina Pragacz
I C 1202/17 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-08 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Rydzewska, Janina Pragacz
I C 220/17 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-08 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Rydzewska, Janina Pragacz
I C 1169/17 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-08 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Stanisław Brodacki, Agnieszka Kowalczyk
I C 760/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-08 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Rydzewska, Janina Pragacz
I C 1213/17 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-08 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Rydzewska, Janina Pragacz
I C 10/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-09 08:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Kuskowska
I C 1042/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-09 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 42/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-09 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Kuskowska
I C 1059/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-09 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Kuskowska
I C 1093/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-03-09 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 512/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna