Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział / Przewodniczący / Sędziowie ławnicy Sygnatura Sala Uwagi
2018-04-24 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I C 795/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-24 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 377/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-24 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 1160/17 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-24 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 133/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 09:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 145/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 25/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 978/16 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-24 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 953/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 10:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 154/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 206/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-24 10:40 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 965/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 10:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 212/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 123/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-24 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 778/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 929/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 11:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 258/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-24 11:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 414/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I C 93/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-24 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 86/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 864/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 12:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 1050/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 270/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-24 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 143/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 101/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-24 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I C 969/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-25 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 1189/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-25 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 202/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-25 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 224/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-25 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Tomasz Kraszewski, Teresa Jutrzenka-Wykrota, Irena Barzał
I C 964/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-25 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 215/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-25 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 266/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-25 12:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 152/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-25 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Tomasz Kraszewski, Teresa Jutrzenka-Wykrota, Irena Barzał
I C 646/16 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-25 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 773/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-04-25 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Tomasz Kraszewski, Teresa Jutrzenka-Wykrota, Irena Barzał
I C 91/18 VII Gomulickiego 5 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 644/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Marzena Płoska, Danuta Walewacz
I C 1197/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 09:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 1045/17 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 201/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 09:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 62/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 424/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 1299/16 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 1138/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 944/17 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 10:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 562/17 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 909/16 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Marzena Płoska, Danuta Walewacz
I C 889/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 99/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 120/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 11:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 218/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 187/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 110/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 303/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 14:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 116/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 162/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak
I C 741/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Zofia Mateusiak, Urszula Milkiewicz, Barbara Płodziszewska
I C 1002/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 97/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Zofia Mateusiak, Urszula Milkiewicz, Barbara Płodziszewska
I C 13/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 105/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Zofia Mateusiak, Urszula Milkiewicz, Barbara Płodziszewska
I C 96/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak
I C 628/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 165/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Zofia Mateusiak, Urszula Milkiewicz, Barbara Płodziszewska
I C 1063/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 184/18 IV Gomulickiego 5 Czynna